ARTIKKELI

Kansallinen kriisituki kalatalousalan yrityksille

Kalatalouden yritykset ovat jääneet aiempien korona-avustusten ulkopuolelle. Valtioneuvosto on 14.5.2020 hyväksynyt asetuksen, jolla kalatalouden yritykset saadaan myös korona-avustusten piiriin. Asetuksessa säädetään kalatalousalan kansallisesta tukirahoituksesta koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille. Avustus on haettavissa 18.5.2020 alkaen. Avustuksen yrityskohtainen määrä voi olla suuruudeltaan 3 000-10 000 euroa.

Millainen yritys voi saada kalatalouden väliaikaista tukea?

Kaikki kalatalousalan yritykset, elinkeinonharjoittajista suuryrityksiin, voivat hakea tukea. Edellytyksenä on, että yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Kalatalouden väliaikaisen tuen myöntöperusteena voi olla myös yksityisyrittäjän toimeentulon edellytys, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Mistä tukea voi hakea?

Kalatalouden väliaikaisen tuen myöntäminen on keskitetty Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksiin. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti. Avustus kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta.

Lisätietoa:

Meri- ja kalatalousrahaston tiedote: Kalatalouden kansalliset kriisituet haettavissa 18.5.2020 alkaen
Ruokavirasto: Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisista tuista
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä maatalouden alkutuotanto kriisitukien piiriin