Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Osakaskuntien ja kalatalousalueiden toimintaan poikkeusajaksi helpotusta

Koronavirus

Osakaskunnat

Osakaskuntien kokousten pidon helpottamiseksi poikkeusaikana on meneillään lainvalmistelu, jolla osakaskunnan kokous voidaan lakien ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä järjestää käyttämällä puhe- tai näköyhteyden mahdollistavaa teknistä tiedonvälitystapaa tai sähköpostia.

Jos osakaskunnan kokous olisi pidettävä sellaisena ajankohtana, jona sovelletaan korona-epidemiasta aiheutuvia kokoontumis- tai liikkumisrajoituksia, eikä kokousta voida järjestää edellä mainituilla sähköisillä tavoilla, kokous voidaan lain ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä siirtää pidettäväksi niin pian kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Lailla tullaan antamaan kalatalousalueille jatkoaikaa ensimmäisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekoon. Kalatalousalueen on esitettävä ensimmäinen käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Vanhan, jo kumotun kalastuslain aikaan hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma jää voimaan, kunnes ELY-keskus on hyväksynyt uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Voimaantulo

Laki on tullut voimaan 4.5. ja se olisi voimassa vuoden 2021 loppuun.

Linkki päätökseen

Kalatalousalueiden kokoukset

Paraikaa on lisäksi valmistumassa lainsäädäntöä, jolla muun muassa yhdistysten ja kalatalousalueiden kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta. Kalatalousalueiden kokouksethan on pidettävä noudattaen kalastuslaissa mainittuja yhdistyslain pykäliä.

Esityksen mukaan voidaan poiketa muun muassa yhdistyksen ja myös kalatalousalueen kokousta koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Kirjanpito

Lailla säädetään, että kirjanpitolain, sekä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen estämättä aikaisintaan 30 päivänä marraskuuta 2019 ja viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.

Voimaantulo

Laki on tullut voimaan 1.5. ja se olisi voimassa syyskuun 2020 loppuun.

Linkki päätökseen