Maanmittausmaksujen hinnoittelu uudistui

Maanmittausmaksujen hinnoitteluun tuli vuoden 2020 alussa uusia piirteitä, kun moni työaikaveloitteinen toimenpide muuttui kiinteähintaiseksi. Uudistuksen jälkeen lähes kaikki yksityisten henkilöiden hakemat maanmittaustoimitukset hinnoitellaan niin, että lopullinen maksu on ennakoitavissa varsin tarkasti jo hakemusvaiheessa.

Uusia kiinteähintaisia maanmittaustoimituksia ovat muun muassa yksityistietoimitus, halkominen, tontin osan lunastus ja yhteisten vesialueiden yhdistäminen.

Vesialueiden yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu on taulukoitu vuoden alusta voimaan tulleessa asetuksessa niin, että osakaskiinteistöjen lukumäärän kasvaessa myös toimitusmaksu nousee.

Osakkaiden lukumäärä ja toimitushinta määräytyy yhdistämisen jälkeisen tilanteen perusteella. Kiinteähintaisuus takaa sen, ettei asiakkaalle tule yhdistämistoimituksen loppulaskun osalta ikäviä yllätyksiä.

Tosin yhdistämistoimituksilla saavutetaan niin merkittäviä ja todennettuja etuja vesialueiden hyvän hallinnan ja kehittyneen käytön osalta, että yhteiskunnan kannattaisi maksaa toimitusmaksut kokonaan valtion varoista.

Taulukko. Vesialueiden osakaskuntien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu

Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintäänKiinteistötoimitusmaksu
2002 500 €
5002 800 €
1 0003 700 €
2 0006 300 €
kukin seuraava alkava 1 000 kpl3 500 €

Teksti: Risto Vesa
Karttakuva: Maanmittauslaitos (Peruskarttarasteri ja Kiinteistörekisterikartta) 2019

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 1/2020.

Tämä artikkeli on kirjoitettu osioon Artikkeli.