Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Koronavirus – Kevätkokoukset ja niiden siirtäminen

Årsmöte

Kalatalouden Keskusliitto on 17.3. henkilökunnan välisessä kokouksessaan käsitellyt valtioneuvoston viimeisimpien ohjeistusten vaikutusta kalatalousalueiden ja osakaskuntien toimintaan.

Muuttuneen tilanteen johdosta katsomme, että kalatalousalueilla ja osakaskunnilla on mahdollista siirtää kevätkokouksiaan tarpeen ja halun mukaan eteenpäin. Tiedostamme, että osakaskuntien ja kalatalousalueiden säännöt velvoittavat pitämään kevätkokouksen kevään aikana, mutta vallitsevista olosuhteista johtuen voidaan tehdä tästä poikkeavia ratkaisuja.

Marinin hallituksen linjauksen mukaan julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Rajoitusten voimassaolon aikana eivät kalatalousalueiden kevätkokoukset voi siten kokoontua fyysisesti.

Osakaskuntien osalta kokousten pitäminen on mahdollista, jos osakkaita on alle kymmenen tai kokoukseen ei ole ennakkoilmoitusten mukaisesti osallistumassa enemmän kuin kymmenen osakasta. Tässä harkintavalta kokouksen järjestämisestä jää kuitenkin osakaskunnan hoitokunnalle ja yleisesti tiedossa olevia varotoimenpiteitä tulee noudattaa. Pyydämme myös osakaskuntia huomioimaan hallituksen linjauksen, joka velvoittaa yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Myös etäyhteyden käyttäminen on mahdollista kokouksen toteuttamiseksi, jos kokouksessa käsiteltävien asioiden eteenpäin saaminen sen vaatii. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköpostin avulla. Puheenjohtaja voi kutsua koolle määrämittaisen, esimerkiksi viikon pituisen sähköpostikeskustelun, jossa päätöksenteko tapahtuu. Keskustelu ja mahdolliset äänestykset tapahtuvat viestejä lähettämällä ja muiden viesteihin vastailemalla. Sihteeri kirjoittaa jälkeenpäin kokouksesta pöytäkirjan kuten mistä tahansa palaverista. Sähköpostikokous soveltuu huonosti yleisiin keskusteluasioihin, mutta kokous ja päätöksenteko voidaan rajata tärkeimpiin, pikaista edistämistä edellyttäviin asioihin.

Kevätkokouksien siirtämisestä tiedotetaan jäsenistölle ja osakkaille samalla tavalla kuin kokouksestakin tiedotetaan, eli sääntöjen mukaisesti. Kevätkokous voidaan tiedottaa siirrettäväksi myöhemmin päätettävään ajankohtaan, tilannetta seuraten. Vuosikokoukset voidaan järjestää esimerkiksi syksyllä ja silloiseen pöytäkirjaan merkitään, miksi kokous on siirretty.

Kalatalouden Keskusliitto toimii poikkeustilan aikana samalla tavalla kuin tähänkin asti, mutta teemme etätyötä. Suosittelemme olemaan ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse.