Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalatalouden Keskusliiton viestintästrategia

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämien kalastuksenhoitomaksuvarojen vastineeksi ministeriön ja Kalatalouden Keskusliiton välillä käydään vuosittain tulosohjausneuvottelut, joiden perusteella liitto ja sen jäsenjärjestöt saavat viestintään liittyviä tavoitteita.

Kalatalouden Keskusliiton viestinnän päätehtävä on tukea liiton toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Näitä tavoitteita ovat muun muassa, että:

• kaikilla kalastajaryhmillä on käytössään hyvin hoidetut kalavedet

• kalastusalueiden toimintaan ja tehtäviin tarvittavat varat turvataan

• nuoria saadaan kalastusharrastuksen pariin

• ammattikalastus on arvostettu kotimaisen ravinnon tuottaja

• kalastusmatkailupalveluilla on paremmat toimintamahdollisuudet

• kesämökkiläisiä saadaan aktivoitua osakaskunnan toimintaan.


osaava - vastuullinen - kalatalouden edistäjä


Viestintä ja sen suunnittelu on keskeinen osa Kalatalouden Keskusliiton toimintaa. Viestinnän tehtävänä on antaa yleistä ja yksityiskohtaista tietoa Kalatalouden Keskusliiton toiminnasta. Kalatalouden Keskusliiton yhteisökuvaviestinnän keskeisenä tavoitteena on tukea mielikuvaa asiantuntija- ja palveluorganisaatiosta, huolehtia organisaation tunnettavuudesta ja välittää laajalle asiakaskunnalle ja sidosryhmälle jäsenneltyä tietoa sen tarjoamista palveluista.

Kalatalouden Keskusliiton viestintätoiminnan tavoitteena on ammattitiedon levittäminen jäsenistön käyttöön. Suurelle yleisölle on tavoitteena tuottaa tiedottavia ja kalataloutta edistäviä julkaisuja. Näin toteutetaan järjestölle asetettua yhteiskunnallista tiedotustehtävää.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on edesauttaa motivoivan työilmapiirin luomista henkilöstölle ja taata henkilöstölle tiedonsaanti Kalatalouden Keskusliiton suunnitelmista, toiminnasta ja saavutuksista. Tehokas sisäinen viestintä on olennainen osa Kalatalouden Keskusliiton organisaatiokulttuuria.

 Rapusaaliit ovat parantuneet. Kuva: Tapio Gustafsson

Onkiminen on lapsille tärkeää. Kuva: Tapio Gustafsson

Ammattikalastajat tarvitsevat kalavesiä. Kuva: Tapio Gustafsson