Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Vastuullinen omistajuus

Vesienomistus

Suomalainen viihtyy vesillä ja veden äärellä. Usein ei tule ajatelleeksi, että vesialueella on omistaja. Suomen vesistä suuri osa on yhteisalueita. Yhteisen alueen omistajia ovat ne henkilöt, joille kiinteistörekisterin mukaan kuuluu osuus nimellä mainittuun vesialueeseen.

Vesienomistajia on Suomessa yli miljoona. Usein omistaja saattaa olla tietämätön siitä, että hän omistaa osuuden esimerkiksi mökkijärvestään.

Omaisuuden hoitaminen

Kiinteistön hoitaminen ja arvon ylläpitäminen on useimmalle tontin tai metsän omistajalle selvää. Vesialueen omistamiseen pitäisi suhtautua samalla tavalla. Hyvin hoidettu alue tuottaa omistajalleen iloa ja hyötyä.

Kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoito on jo lain perusteella vesialueen omistajan velvollisuutena, mutta vastuullinen omistaja ei tarvitse lakia kertomaan, että omaisuuttaan kannattaa hoitaa. Hyvin hoidetusta kalakannasta riittää kalastettavaa yhteisen alueen osakkaille mutta myös kalastuslupien ostajille. Kalastajat tuovat osakaskunnalle lupamaksuina tuloja, joita voidaan käyttää vesialueen hoitoon.

Osakaskunnan etujen valvominen

Vesialueille kohdistuu usein monenlaisia käyttöpaineita. Joskus vesialueelle kohdistuu rakennushankkeita, joista omistajalla ei ole päätäntävaltaa, vaan hankkeelle myönnetään viranomaisluvan myötä lupa käyttää toiselle kuuluvaa aluetta. Näissä tilanteissa omistaja on kuitenkin aina asianosainen, ja hänellä on oikeus vaikuttaa viranomaisen päätöksen sisältöön. Jos alue lunastetaan tai siihen annetaan jollekin pysyvä käyttöoikeus, omistajalla on oikeus saada korvaus menetyksestään.

Osakaskunnan täytyy olla aktiivinen ja vaatia oikeuksiensa toteutumista. Aktiivisuutta tarvitaan ympäristölupa-asioiden lisäksi esimerkiksi, jos ranta-aluetta kaavoitetaan tai jos veden pohjalle halutaan vetää sähkökaapeleita, vesijohtoja tai maalämpöputkistoja.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Esitteet

Vastuullinen vesienomistus_60 mm_netti

Vastuullinen vesienomistus