Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastuksenvalvojan toimivaltuudet

Jos kalastuksenvalvoja tapaa luvattomasti tai lainvastaisesti kalastavan henkilön tai luvattoman tai lainvastaisen pyydyksen, kalastuksessa käytetyt välineet ja saatu saalis voidaan ottaa talteen. Talteen otetut tavarat kalastuksenvalvoja luovuttaa poliisille, tai säilyttää poliisin antamien ohjeiden mukaan.

Kalastuksenvalvoja on oikeutettu pysäyttämään kalastuksessa käytettävän veneen ja saamaan kalastajan henkilötiedot. Kalastuksenvalvoja voi antaa lakia rikkoneelle kalastajalle huomautuksen tai tehdä poliisille tutkintapyynnön. Jos kalastaja on oman ilmoituksensa mukaan maksanut kalastonhoitomaksun, mutta hänellä ei ole esittää siitä kuittia, voi kalastuksenvalvoja antaa kalastajalle määräyksen käydä poliisiasemalla näyttämässä kuitin. Jos kuittia ei ole, tai käy ilmi, että kalastaja on vasta tarkastuksen jälkeen maksanut kalastonhoitomaksun, määrää poliisi siitä rikesakon.

Kalastuksenvalvojalla on oltava mukanaan kalastuksenvalvojan kortti sekä kyseistä vesialuetta koskeva valtuutus, jotka hän pyydettäessä esittää kalastajalle. Lisäksi valvojalla pitää olla tummansininen kalastuksenvalvojan tunnusmerkki näkyvillä vaatetuksessaan.

Valvoja - muista tehdä tapahtumailmoitus

Kalastuksenvalvojana toimivan henkilön on vuosittain tammikuun kuluessa toimitettava kuluneen vuoden kalastuksenvalvontaa koskevat tapahtumailmoitukset ELY-keskukselle.

Tapahtumailmoitus pitää laatia annetuista huomautuksista, tehdyistä talteenotoista ja toimenpiteistä luopumisista (kalastuslain 117 §). Ilmoitukset toimitetaan kalastuksenvalvojan hyväksyneelle ELY-keskukselle.

Tapahtumailmoituksen tekeminen kuuluu kalastuksenvalvojan virkavelvollisuuksiin. Kukaan muu ei voi tehdä ilmoitukset kalastuksenvalvojan puolesta. Ei siis riitä, että kalastuksenvalvoja raportoi työstään toimeksiantajalleen.

Ilmoituksen voi tehdä Kalatalouden Keskusliiton kalastuksenvalvontalomakkeelle tai ELY-keskuksen lomakkeelle


sivu päivitetty 7.4.2017

 

Sivuillamme

Luvat ja maksut

Kalastuksenvalvonnan toimeksiantosopimusmalli

Linkit

Finlex / Kalastuslaki

Finlex / Kalastusasetus