Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Osakaskunnan talous

Osakaskunnan tulot

Osakaskunta voi saada tuloja hallinnoimastaan yhteisestä alueesta usealla eri tavalla. Useimman osakaskunnan kohdalla tärkeimmän tulonlähteen muodostaa kalastusoikeuden luovuttamisesta (kalastusluvat, alueen vuokraaminen, pyydysyksikkömaksut)) saatavat tulot. Osakaskunta voi myös saada tuloja keräämällä osakkailta maksuja tai myymällä yhteiseltä alueelta saatavia luonnontuotteita (soraa, metsää, ym.) tai aluetta (vesijättöä).

Osakaskunta voi myös hakea erilaisia tukia ja projektirahoitusta esimerkiksi vesialueen kunnostamiseen tai kalakantojen hoitoon.

Osakaskunnan menot

Osakaskunnalle aiheutuu menoja mm. hallinnosta, kalastuksen järjestämisestä, kalastuksen valvonnasta, kalakantojen ja yhteisen alueen hoidosta sekä edunvalvontakuluista.

Talousarvio on yhteisön tavanomainen väline suunnitella tulojen ja menojen tasapainoa.

Varainhoito ja tilinpito

Osakaskunta on kirjanpitolain tarkoittama kirjanpitovelvollinen ja sen on noudatettava kirjanpitolain säännöksiä.

Tilintarkastus / toiminnantarkastus

Vuonna 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain siirtymäaika on päättynyt. Vanhaa lakia voitiin soveltaa vielä 31.12.2011 päättyvän tilikauden tilintarkastuksessa. Uuden tilintarkastuslain mukaan suurimmalla osalla osakaskunnista ei ole tilintarkastusvelvollisuutta.

Yhdistyksille ja asunto-osakeyhtiöille tarkoitettu toiminnantarkastus voi olla osakaskunnille järkevä vaihtoehto. Osakaskuntien tulee itse päättää, miten hoitavat aloutensa tarkastamisen siirtymäajan päätyttyä, ja tehdä sääntöihinsä tarvittavat muutokset.

Verotus

Verotuksellisesti osakaskunta luokitellaan yhteisetuudeksi, joita verotetaan erillisinä verovelvollisina. Osakaskuntien tuloa verotetaan yhteisöverokannan mukaan. Jakoa ansio- ja pääomatuloihin ei tehdä, vaan verokanta on sama kaikille tuloille.

Osakkaan saamaa osuutta osakaskunnan tulosta, kuten voitto-osuudesta tai jäsenpalautuksesta ei pidetä hänen veronalaisena tulonaan.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Sivuillamme


Talousarvion malliLinkit


Verohallinto

Finlex /Yhteisaluelaki