Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Päätöksenteko

Toimielimet

Järjestäytyneen osakaskunnan toimielimiä ovat osakaskunnan kokous ja hoitokunta. Osakaskunnalla voi hoitokunnan sijasta tai sen lisäksi olla yksi tai useampi toimitsija.

Osakaskunnan kokous on ylin päättävä elin. Hoitokunta on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Hoitokunta edustaa osakaskuntaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Hoitokunnalle voidaan osakaskunnan säännöissä antaa merkitykseltään vähäisiä muitakin tehtäviä.

Osakaskunnan säännöt

Järjestäytynyt osakaskunta noudattaa päätöksenteossaan omia sääntöjään, jotka on hyväksytty osakaskunnan kokouksessa ja tämän jälkeen saaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (1.10.2011 alkaen aluehallintoviraston) hyväksynnän. Lisäksi toimintaa ohjaa yhteisaluelaki.

Jos osakaskunta on aikaisemmin ollut kalastuskuntana järjestäytynyt, se luetaan myös vuonna 2001 tapahtuneen lakiuudistuksen jälkeen järjestäytyneeksi. Kalastuskunnan säännöt eivät kuitenkaan kaikilta osin täytä yhteisaluelain vaatimuksia. Tällöin on noudatettava lain säännöksiä, kunnes hyväksytään uudet säännöt osakaskunnalle.

Järjestäytymättömät osakaskunnat

Osakaskunta voi toimia myös järjestäytymättömänä. Tällöin osakaskunnalla ei ole vahvistettuja sääntöjä. Järjestäytymättömän osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Hoitokuntaa ei järjestäytymättömällä osakaskunnalla voi olla.

Myös järjestäytymätön osakaskunta on oikeustoimikelpoinen ja voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia.

Järjestäytymättömässä osakaskunnassa kokouskutsujen ja muiden kokousmenettelyjen osalta noudatetaan yhteisaluelain säännöksiä.
Järjestäytymätön osakaskunta voi halutessaan järjestäytyä. Tämä tapahtuu kutsumalla koolle osakaskunnan kokous, jossa määräenemmistöpäätöksellä hyväksytään osakaskunnalle säännöt. Määräenemmistöpäätös tarkoittaa sitä, että päätöstä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä (äänet perustuvat omistusosuuteen) ja lisäksi vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016


 

Sivuillamme


Malli tietosuojaselosteesta

Osakaskunnan mallisäännöt (PDF)

Osakaskunnan mallisäännöt (word)

Kokouskutsun malli

Esityslistan malli

Äänestysluettelon malli (PDF)

Äänestysluettelon malli (word)

Talousarvion malli

Mallisuunnitelma osakaskunnan toiminnasta

Mallikertomus edellisen vuoden toiminnasta

Valtakirjamalli

Viestintäsuunnitelman malli

Lehdistötiedotemalli

Linkit


Maanmittauslaitos

Finlex /Yhteisaluelaki