Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastus yhteisellä kalavedellä

Osakkaat ja kyläläiset

Kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistusoikeuteen. Osakaskunnan velvollisuutena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Osakkaiden kalastusoikeus jaetaan osakkaiden kesken omistusosuuksien suhteessa. Muille kalastajille voidaan myydä kalastuslupia, joiden ehdot osakaskunta päättää.

Yleiskalastusoikeudet

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä on mahdollista kalastonhoitomaksun perusteella.

Osakaskunta ei voi rajoittaa yleiskalastusoikeuksilla tapahtuvaa kalastusta alueellaan.

Kalastuksen valvonta

Kalastuksenvalvojaksi voidaan valita osakas tai muu henkilö, joka on saanut ELY-keskuksen hyväksynnän. . Kalastuksenvalvojaksi voi hakeutua henkilö, joka täyttää kalastuslain mukaiset kelpoisuusvaatimukset. ELY-keskus hyväksyy hakemuksesta klastuksenvalvojan, joka läpäisee kalastuksenvalvojan kokeen.
Vesialueen omistaja voi valvoa pyydyskalastuksen luvallisuuden.Omistaja voi tarkastaa, että vesialueelta löytyvissä seisovissa pyydyksissä on lain vaatimat kalastusoikeuden osoittavat merkit. Ennen luvattomien pyydysten poistamista vedestä omistajan on kuitenkin pyydettävä kalastuksenvalvojan tai viranomaisten apua.

Osakaskunnan lisäksi kalastusalue voi asettaa kalastuksenvalvojia, jotka valvovat kalastusta myös osakaskunnan alueella.


   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Sivuillamme

Kalastusalueet

Kalastuksenvalvonta


Kirjallisuus

Valvontaopas2016

Kalastuksenvalvojan opas