Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Mikä on osakaskunta?

Maamme kylärajojen sisäpuoliset vesialueet ovat yksityisiä. Kylärajojen ulkopuoliset vedet puolestaan ovat yleisiä. Yleisiä vesialueita on vain merellä ja suurimmilla järvillä.

Yksityiset vesialueet voivat olla pelkästään yhteen kiinteistöön kuuluvia, tai useammin, yhteisiä eli useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia. Yhteinen alue on kiinteistörekisteriin merkitty yksikkö, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Tilojen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Osuuksien suuruudet ilmenevät tilan kiinteistörekisteriotteesta tai yhteisen alueen osakasluettelosta. Yhteisalueen osakasluettelosta puolestaan ilmenevät kaikki osakaskiinteistöt. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muidenkin asioiden hoidosta. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista asioista samalla tavalla kuin kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään.

Suomessa on yli 20 000 yhteistä vesialuetta. Jokaisen yhteisen alueen hoidosta vastaa osakaskunta, joka muodostuu yhteisen alueen osakkaista. Monet osakaskunnat ovat järjestäytymättömiä, jolloin säännöllisiä kokouksia ei välttämättä pidetä.

Vesialueilla toimivien osakaskuntien toiminnan edistäminen on Kalatalouden Keskusliiton keskeisiä tehtäviä. Keskusliitosta saatte neuvontaa ja apua osakaskuntiin liittyvissä kysymyksissä. Näillä nettisivuilla on perustietoa osakaskuntatoiminnasta.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Uutta!


Osakaskunta tutuksi osakkaalle ja kalastajalle esite

Yhteystiedot kuntoon!

Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja muutkin tahot tarvitsevat tietoja siitä kehen ottaa yhteyttä yhteistä aluetta koskevissa asioissa.

Osakaskunnilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa ajantasaiset tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään ja heidän osoitteistaan maamittaustoimistolle ja AVI:lle.

Maanmittauslaitoksella on yhteystietojen ilmoittamista varten sähköinen lomake

AVI:lle voi laittaa tiedot
sähköpostilla tai postitse:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa

kirjaamo.lansi@avi.fi.