Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Elintarvikelainsäädäntö ja kalastustuotteet

Ilmoitus tai hyväksyntä laitokseksi

Kalastus on alkutuotantoa. Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva toiminta ja tuotetut elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä huolehdittava ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Alkutuotantopaikasta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Alkutuotannon elintarvikehygieniaa koskevia vaatimuksia on sekä kansallisessa että EU-lainsäädännössä. Tarkemmin näistä Eviran verkkosivuilla : www.evira.fi

Kalan jalostus tapahtuu elintarvikehuoneistossa. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa. Elintarvikehuoneistosta on pääsääntöisesti tehtävä ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, täytyy hakea valvontaviranomaiselta elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi. Tarkemmin elintarvikehuoneistoja ja -laitoksia koskevista vaatimuksista Eviran verkkosivuilla: www.evira.fi

   

sivu päivitetty 16.12.2015

 

Linkit

Evira - alkutuotanto