Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Ammattikalastajan MYEL-vakuutus

18–67-vuotias kalastaja kuuluu pakollisen MYELin piiriin, jos hänen vuotuinen työtulonsa on vähintään 3 778,59 euroa. Jos työpanos jää alle tämän alarajan, MYEL- ja MATA-työtapaturmavakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Kalastuksen tulee olla ammattimaista eli kalastajaa verotetaan kalastustyöstä. Kalastustyön lisäksi MYEL-työtä on kalan käsittely, pyydysten valmistus ja korjaus sekä saaliin markkinointi.
MYELin mukaista työtä on myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella kalastavat.

Yhtiömuotoinen kalastus

Avoimen yhtymän ja kommandiittiyhtiön vastuullinen yhtiömies tai sitoumuksista vastaava osakas vakuutetaan MYELissä. Omistusosuuden suuruus ja palkanmaksu eivät vaikuta asiaan. Myös osakeyhtiössä kalastusta harjoittava voidaan vakuuttaa yrittäjänä. Osakkaan tulee tällöin olla johtavassa asemassa ja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä. Mikäli kalastusyrittäjiä on useampia, yrityksen kokonaistyötulo jaetaan kalastusyrityksessä työskentelevien kesken heidän työpanostensa suhteessa.

Kalastajan puolison vakuuttaminen

Kalastajan puolisolle vahvistetaan työtuloa, jos hänellä on verotuksessa ansiotuloa kalastuksesta. Työtulo arvioidaan työpanoksen perusteella.
Kalastajan puoliso vakuutetaan MYELin mukaan, jos hän osallistuu yrityksen työhön. Myös avopuoliso voidaan vakuuttaa, jos hän asuu kalastajan kanssa samassa taloudessa ja osallistuu yrityksen työhön. Avopuolison vakuutus alkaa hakemuspäivää seuraavasta päivästä.

Perheenjäsenen vakuutus

Kalastajan perheenjäsen vakuutetaan, jos hän työskentelee kalastusyrityksessä ja asuu kalastajan kanssa samassa taloudessa. Työtulo määräytyy maksetusta palkasta ja luontaiseduista. Jos palkkaa ei makseta, työtulo vahvistetaan työpanoksen mukaan.

Mata-työtapaturmavakuutus

Lakisääteisesti MYEL-vakuutetulla kalastajalla on automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus, joka korvaa kalastustyössä sattuneet tapaturmat sekä tästä työstä aiheutuneet ammattitaudit. sairauden ajalta vakuutetulle maksetaan Mela-sairauspäivärahaa.

Työterveyshuolto

Myös ammattikalastajat voivat liittyä työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuoltoa järjestää yleisimmin paikallinen terveyskeskus. Työterveyshuollon kustannukset voi vähentää verotuksessa. Kuulumalla työterveyshuoltoon voit saada MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuun 20 prosentin alennuksen.

   

sivu päivitetty 15.1.2016

 

Linkit


Eläkevakuutus

Tapaturmavakuutus