Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Hyvät kalastustavat

 • Kunnioita luontoa
  Luonnon hyvinvointi on pohjana sille, että kalastusta ja ravustusta voidaan harjoittaa. Ymmärrä ja arvosta luontoa. Älä roskaa tai vahingoita ympäristöä kalastaessasi - kunnon kalastaja ei jätä jälkiään luontoon.

 • Hoida kalakantoja ja niiden elinympäristöä
  Jotta kalakantoja ei kalastuksella rasitettaisi liikaa niiden hoito on muistettava jo ennen kalastusta. Vesistön hyvinvointi kokonaisuudessaan on kalalle ensiarvoisen tärkeää.

 • Kalasta kestävä käyttö huomioiden
  Kalasta vain sen verran mitä itse tarvitset ja pystyt hyödyntämään. Kohdista pyynti useisiin lajeihin. Älä kalasta kalojen poikasia.

 • Opettele kalastusta ja kaikkia siinä tarvittavia tietoja ja taitoja
  Kalastukseenkin liittyy lainsäädäntöä ja määräyksiä. Tutustu niihin ja erilaisiin kalastustapoihin, niin harrastuksesi monipuolistuu ja antaa entistä enemmän elämyksiä.

 • Ota toiset käyttäjät huomioon
  Kunnioita muita kalastajia, kalastustapoja, vesillä ja rannoilla vapaa-aikaansa viettäviä. Sinä ja harjoittamasi kalastus on vain osa vesistön käyttöä - joskus on osattava tinkiä myös omista eduistaan.

 • Huolehdi maksuvelvollisuuksista
  Kalatalouden luvista ja maksuista saatava tulo ohjautuu kalakantojen hyödyksi. Ne ovat yleensä vain pieni osa kalastusharrastuksen menoja mutta ne edistävät kalakantojen hyvinvointia ja parantavat saaliita.

 • Älä aiheuta saaliille turhaa kärsimystä
  Tainnuta saalis välittömästi vedestä nostamisen jälkeen - samalla kunnioitat saalistasi ja parannat sen säilyvyyttä.

 • Käsittele saaliisi oikein
  Opettele ainakin perusasiat saaliin käsittelystä, varastoinnista ja valmistamisesta - oikein käsitellystä saaliista saatu nautinto jatkuu vielä ruokapöydässäkin.

 • Huolehdi turvallisuudesta
  Älä aiheuta kalastuksellasi, käytökselläsi tai pyydyksilläsi vaaraa muille vesistön käyttäjille. Muista pyydysten asiallinen merkintä. Käytä vesillä liikkuessasi veneilyliivejä, pidä vene ja muutkin varusteesi turvallisessa kunnossa.

 • Hakeudu mukaan kalaveden osakaskuntatoimintaan
  Useilla eri luontoharrastajilla on yhteinen intressi ja siihen liittyvää toimintaa vesiluonnon osalta. Kesämökkiläisenä olet usein kalaveden osakaskunnan osakas. Toimi aktiivisesti mökkijärvesi osakaskunnassa ja vaikuta aktiivisesti mökkijärvesi asioihin.

 • Luo myönteisyyttä kalastusta kohtaan
  Kerro hyvästä harrastuksestasi kalastuksesta ja ohjaa mukaan erityisesti nuoria, joilla ei ole kalastuskokemusta.