Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Mikä on kalastusalue?

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot. Kalastusalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajan kalastajat etsivät rakentavia ratkaisuja alueensa kalatalouden kehittämiseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kalatalouden Keskusliiton maakunnalliset jäsenjärjestöt - kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot - toimivat aktiivisessa yhteistyössä kalastusalueiden kanssa. Koko maan kalastusalueista 202 eli yli 90 % on liittynyt maakunnallisten jäsenjärjestöjen jäseniksi. Maakuntajärjestöjen kalataloustoimihenkilöt toimivat 105 kalastusalueen isännöitsijänä.

Uuden kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta lakkautetaan ja korvataan kalatalousalueilla. Kalastusalueet toimivat vielä vuoden 2018 loppuun asti normaalisti. Uudet kalatalousalueet perustetaan vuonna 2019.


Rannikon kalastusaluepäivät Turussa ja Säkylässä 31.10.-1.11.2018

ProAgria Länsi-Suomi/Satakunnan Kalatalouskeskus ja Kalatalouden Keskusliitto järjestivät Rannikon kalastusaluepäivät Turussa ja Säkylässä 31.10.-1.11.2018. Alla osa päivien esityksistä.


Valmiina muutokseen? Kalatalousalueet 2019 – Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto

Kalavarojen hoito-opas ja KHS-mallirunko - Työkaluja käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan – Matti Salminen Luonnonvarakeskus

Kaupallinen kalastus ja matkailukalastus uusissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa – Malin Lönnroth, Kalatalouden Keskusliitto

Kalatalousalueiden ensimmäiset kokoukset – Mikko Koivurinta, ELY-keskus

Kalatalousalueiden rahoitus – Mikko Koivurinta, ELY-keskus

Sähköiset kalatalousalueiden palvelut - Kalpa-hanke – Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto

Esimerkkejä Pyhäjärven kalataloudesta – Tero Forsman, Pyhäjärvi-instituutti

Tiedoksi myös Selviytymisopas kalatalousalueille.

Kiitos kaikille osallistujille ja esiintyjille! Loput esityksistä lisätään sivuille myöhemmin.

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.


Sivu päivitetty 2.5.2018

 

HUOM!

Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018

- Tietosuoja-asetus koskee kaikkea toimintaa, joissa muodostuu loogisesti järjestettyjä henkilötietoja, kuten esimerkiksi osoitelistoja, lukuun ottamatta kotitalouksia.
- Tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaan rekisterinpitäjän täytyy määrittää, mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään. Tietoja ei tule kerätä varmuuden vuoksi, vaan kerätään ainoastaan tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjän on kirjattava ylös, miten henkilötietoja käsitellään, kuinka kauan niitä säilytetään ja luovutetaanko niitä ulkopuolisille tahoille.
- Tietyissä tilainteissa rekisterinpitäjä tarvitsee rekisteröidyn suostumuksen. Suostumus on saatava, jos käsitellään henkilötietoja jollakin muulla perusteella, kuin tietosuoja-asetuksen oikeuttamat perusteet. Lisäksi suostumus on saatava esimerkiksi markkinointilähetysten lähettämiseen.

Katso tietosuoja-ohjeistus kalastusalueille ja kalatalousalueille tästä