Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastajien työterveyshuolto

Työterveyshuollon yleissisältö | Liittyminen | Asiantuntijat | Työpaikkaselvitys
Terveystarkastus | Työkykyä ylläpitävä toiminta | Sairaanhoito
Kustannukset

Kustannukset

kalatTyöterveyshuollon vuosikustannukset ovat olleet viime vuosina keskimäärin 50-100 euroa / yrittäjä.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys (mukaan lukien työpaikkakäynti, työterveyshoitajan tekemä työolosuhdehaastattelu ja toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen) ovat Myel-vakuutetulle kalastusyrittäjälle maksuttomia. Täysin korvattavien kustannusten maksimimäärä on yhtä kalastusyrittäjää kohti enintään 817 euroa / kalenterivuosi. Tämän ylittävä osa jää yrittäjän maksettavaksi.

Kalastusyrittäjälle korvataan 60 % seuraavista ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista:

  • terveystarkastukset niihin liittyvine matkakuluineen sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • ensiapuvälineistö ja -koulutus
  • työkykyä ylläpitävä toiminta

60 % korvaukseen oikeuttavia kustannuksia hyväksytään kalastusyrittäjää kohtaan enintään 409 euroa/vuosi. Yrittäjän maksettavaksi jää maksimimäärän suuruisista kustannuksista siis 163,6 euroa.

Jos yrittäjä on liittänyt työterveyshuoltoon myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, sen kustannuksista korvataan 50 %, kuitenkin enintään 291 euron vuosikustannuksesta (maksettava 145,5 euroa).

Jos työterveyshuolto on järjestetty kunnallisessa terveyskeskuksessa, yrittäjä maksaa terveyskeskukselle omavastuuosuuden ja terveyskeskus hakee korvausta jäljelle jäävistä kustannuksista KELA:n toimistosta.

Jos työterveyspalvelut on hankittu yksityiseltä laitokselta tai henkilöltä, yrittäjä maksaa kustannukset ensin itse ja hakee korvausta kotipaikkakuntansa KELA:n toimistosta kuuden kuukauden sisällä kustannuksen syntymisestä.

Huomaa, että työterveyshuoltoon liittynyt MYEL-vakuutettu kalastusyrittäjä saa työajan Mata-vakuutusmaksuunsa 20 % alennuksen! Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset ovat myös vähennyskelpoisia verotuksessa.