Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastajien työterveyshuolto

Työterveyshuollon yleissisältö | Liittyminen | Asiantuntijat | Työpaikkaselvitys
Terveystarkastus | Työkykyä ylläpitävä toiminta | Sairaanhoito
Kustannukset

Terveystarkastus

moottorikelkkaKalastaminen on yksi vaarallisimmista ja vaativimmista ammateista. Se edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kalastajan terveydentilan monipuolinen seuraaminen on siksi tärkeä osa työterveydenhoitoa.

Alkutarkastuksessa työterveyshoitaja selvittää lähtötilanteen työterveyshuoltoon liityttäessä. Perusmittausten, kuten pituus, paino, näkö, kuulo ja verenpaine lisäksi alkutarkastuksen yhteydessä kalastaja saa tietoja, ohjeita ja neuvontaa työssä esiintyvistä terveysvaaroista ja -haitoista, niiden merkityksestä ja niiltä suojautumisesta sekä ensiapujärjestelyistä.

Samalla tiedotetaan työterveyshuollon tavoitteista ja sisällöstä sekä kerrotaan mahdollisista tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumista edellyttävistä tilanteista ja oireista.

Alkutarkastuksessa tulee myös selvittää, onko työntekijällä jokin sairaus, herkkyys tai fyysinen heikkous, jonka takia hän olisi erityisen altis suunnitellussa työssä esiintyville terveyshaitoille.

Määräaikaistarkastuksissa selvitetään, että työtavat ja suojautuminen ovat oikeat sekä seurataan kalastajan terveydentilan kehittymistä. Kehittymässä olevat sairaudet pyritään toteamaan ennen niiden puhkeamista. Jo todetut sairaudet pyritään pysäyttämään tai hidastamaan niiden etenemistä.

Terveystarkastusten yhteydessä seurataan myös kalastajan työympäristön tilaa työolohaastattelun avulla.