Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastajien työterveyshuolto

Työterveyshuollon yleissisältö | Liittyminen | Asiantuntijat | Työpaikkaselvitys
Terveystarkastus | Työkykyä ylläpitävä toiminta | Sairaanhoito
Kustannukset

Liittyminen

opaskylttiJos kalastajalla on yksikin työsopimussuhteinen työntekijä, on työterveyshuollon järjestäminen hänelle pakollista. Kalastajalle itselleen työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista.

Työterveyshuollon palvelut hankitaan useimmin terveyskeskukselta. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota asukkailleen näitä palveluja. Joissain tapauksissa kunnallisia työterveyspalveluja joko ei ole tai niiden tarjonta ei syystä tai toisesta ole tarvetta vastaava. Tällöin vastaavat palvelut voi hankkia myös yksityiseltä lääkärikeskukselta.

Liittyminen työterveyshuoltoon alkaa kalastajan omalla yhteydenotolla työterveyspalvelujen tuottajaan. Jos et tiedä kuka palveluja tarjoaa kotikuntasi alueella, voit kysyä asiaa lähimmältä työterveyshuollon koulutuksen saaneelta kalatalousneuvojalta.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään perustiedot työterveyshuoltoon liittyjästä (ja tämän yritystoiminnan laadusta). Tämän jälkeen laaditaan palvelun tuottajan kanssa kirjallinen työterveyshuoltosopimus. Sopimuksessa määritellään työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palvelujen sisältö ja laajuus, eli esimerkiksi sisältävätkö palvelut pelkän ennaltaehkäisevän työterveyshuollon vai myös sairaanhoitopalveluja.

Liittymisvaihe jatkuu työpaikkaselvityksellä, jonka tärkein osa on kalastajan luokse tehtävä työpaikkakäynti. Liittymisen yhteydessä työterveyshoitaja tekee kalastajalle tavallisesti myös terveystarkastuksen.

Näiden perusselvitysten jälkeen työterveyspalvelun tuottaja tekee kalastajalle kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman, jossa määritellään työterveyshuollon tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi.