Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastajien työterveyshuolto

Työterveyshuollon yleissisältö | Liittyminen | Asiantuntijat | Työpaikkaselvitys
Terveystarkastus | Työkykyä ylläpitävä toiminta | Sairaanhoito
Kustannukset

Työterveyshuollon yleissisältö

koskiperhostusTyöterveyshuoltoon liittymisen yhteydessä tehdään kirjallinen työterveyshuoltosopimus kalastajan ja työterveyspalvelun tuottajan välille. Sopimuksessa määritellään työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palvelujen sisältö ja laajuus.

Liittymisen yhteydessä työterveyspalvelun tuottaja tekee kalastajalle työpaikkaselvityksen. Selvityksen olennaisena osana on kalastajan luokse tehtävä työpaikkakäynti. Työpaikkakäynnille osallistuvat tavallisimmin työterveyshoitaja sekä työterveyshuollon koulutuksen saanut kalatalousneuvoja. Työpaikkakäynnin yhteydessä arvioidaan kunkin kalastajan kohdalta mm. työolosuhteet ja niistä aiheutuvat terveysriskit.

Työterveyshuoltoon liittymisen yhteydessä terveydenhoitaja tekee tavallisesti myös terveystarkastuksen. Tarkastukseen kuuluvat mm. yleinen työ- ja toimintakyvyn tarkastus, rokotustilanteen tarkistus sekä näön ja kuulontutkimus.

Näiden perusselvitysten jälkeen työterveyspalvelun tuottaja tekee kalastajalle kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan kalastajakohtaiset työterveyshuollon tavoitteet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Jos kalastajalla on palkattuja työntekijöitä, näille voi laatia yhteisen toimintasuunnitelman.

Työterveyshuolto on jatkuvaa toimintaa. Järjestelmään liittymisen yhteydessä tehtyä työpaikkakäyntiä ja terveystarkastusta seuraa useimmiten parin vuoden kuluttua terveystilanteen kartoitus uudelleen sekä työolohaastattelu. Työpaikkakäynti uusitaan noin neljän vuoden kuluttua työterveyshuoltoon liittymisestä. Väliaikoina kalastajat osallistuvat tarpeitaan vastaavaan työkykyä ylläpitävään toimintaan, ensiapukoulutukseen, kuntoutukseen tai sairauden hoitoon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään esimerkiksi muuttuneita työolosuhteita vastaavat muutokset.