Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 
Vuosi: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

14.02. Kalastuslaki esillä kalastusaluepäivillä
14.02. Lagen om fiske i fokus på fiskeområdesdagar
09.02. Kalatalouden Keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Vesa Karttunen
09.02. Vesa Karttunen vald till verksamhetsledare för Centralförbundet för Fiskerihushållning


Kalastuslaki esillä kalastusaluepäivillä

Kalatalouden Keskusliiton Helsingissä 14.–15.2. järjestämillä 29. Valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä teemoina ovat muun muassa kalastuksenvalvonta ja kalastusalueiden vaihtuminen kalatalousalueiksi.

Valtakunnalliset kalastusaluepäivät avaa Kalatalouden Keskusliiton puheenjohtaja kansanedustaja Eeva-Maria Maijala. Ensimmäisen päivän aikana kuullaan kokemuksia kalastuksenvalvonnasta uhanalaisen järvilohen kotivesillä Pohjois-Karjalassa sekä Rajavartiolaitoksen roolista kalastuksenvalvonnassa. Lisäksi päivän aikana puhutaan paljon keskustelua herättävästä pyydystä ja päästä -kalastuksesta.

Uuden kalastuslain tuomat muutokset

Uuden kalastuslain toimeenpano on vauhdissa. Kalastusaluepäivien osallistujia kiinnostaa erityisesti kalastusalueiden muuttuminen kalatalousalueiksi vuonna 2019. Yhteistyöryhmät ovat laatineet ehdotuksen uusiksi kalatalousalueiksi. Ehdotuksessa alueiden määrä vähenee 220 kalastusalueesta 119 kalatalousalueeksi. Vanhojen kalastusalueiden alasajo ja uusien kalatalousalueiden toiminnan käynnistäminen ovat mittavia muutoksia vesialueillamme.

Valtakunnalliset kalastusaluepäivät ovat suurin vuosittain pidettävä kalatalousalan koulutustilaisuus. Osanottajia tämänvuotisilla kalastusaluepäivillä on 372 henkilöä kaikkialta Suomesta.

Lisätietoja uudesta kalastuslaista ja kalastusaluepäivien ohjelmasta:
toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto puh. 0400 601 965
järjestöjohtaja Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 0400 507 832

Sivun alkuun


Lagen om fiske i fokus på fiskeområdesdagar

Centralförbundet för Fiskerihushållning ordnar de 29:e Nationella fiskeområdesdagarna i Helsingfors den 14–15.2. Teman som behandlas är bland annat fiskeövervakning och övergången från fiskeområden till fiskeriområden.

Fiskeområdesdagarna öppnas av Centralförbundet för Fiskerihushållnings ordförande Eeva-Maria Maijala. Under den första dagen får deltagarna höra om fiskeövervakningen av den utrotningshotade insjölaxen i Norra Karelen samt om Gränsbevakningens roll i fiskeövervakningen. Därtill avhandlas det omdiskuterade catch and release fisket.

Nya lagen om fiske medför förändringar

Implementeringen av den nya lagen om fiske är igång. Fiskeområdesdagarnas deltagare är speciellt intresserade av övergången från fiskeområden till fiskeriområden som ska ske år 2019. Fiskerisamarbetsgrupperna har tagit fram ett förslag till ny indelning i fiskeriområden. Förslaget är att 220 fiskeområden ska bli 119 fiskeriområden. Nedkörningen av de nuvarande fiskeområdena och införandet av nya fiskeriområden medför stora förändringar på de finska fiskevattnen.

De nationella fiskeområdesdagarna är fiskerifältets största utbildningstillfälle som ordnas årligen. I år deltar 372 personer från runt om i Finland.

Tilläggsuppgifter om den nya lagen om fiske samt programmet på fiskeområdesdagarna:
verksamhetsledare Markku Myllylä, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 0400 601 965
förbundschef Risto Vesa, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 0400 507 832

Sivun alkuun


Kalatalouden Keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Vesa Karttunen

Kalatalouden Keskusliiton johtokunta valitsi 8. helmikuuta liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi apulaistoiminnanjohtaja Vesa Karttusen.

Vesa Karttunen on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineenaan kalatalous. Hän valmistui maa- ja metsätaloustieteen maisteriksi vuonna 1991. Ennen Kalatalouden Keskusliittoon tuloaan hän työskenteli tutkijana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa. Keskusliiton palvelukseen kalastusbiologiksi hän tuli vuonna 1995. Karttusen vastuualueena liitossa on ollut elinkeinokalatalous ja siinä erityisesti kaupallinen kalastus ja kansainvälinen kalatalous.

Vesa Karttunen ottaa toiminnanjohtajan tehtävän vastaan 1. kesäkuuta alkaen pitkäaikaisen toiminnanjohtaja Markku Myllylän jäädessä eläkkeelle.

Lisää Kalatalouden Keskusliitosta ja uuden toiminnanjohtajan tehtävistä:
Apulaistoiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto www.ahven.net, puh. 050 3850 875

Sivun alkuun


Vesa Karttunen vald till verksamhetsledare för Centralförbundet för Fiskerihushållning

Centralförbundet för Fiskerihushållnings styrelse valde den 8 februari biträdande verksamhetsledare Vesa Karttunen till förbundets nya verksamhetsledare.

Vesa Karttunen har studerat fiskerihushållningvid Helsingfors universitet. Han blev agroforstmagister år 1991. Innan han började jobba vid Centralförbundet för Fiskerihushållning jobbade hans som forskare vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Han anställdes som fiskeribiolog vid Centralförbundet för Fiskerihushållning år 1995. Vid Centralförbundet har Karttunen ansvarat för näringslivsfisket, i synnerhet kommersiellt fiske och internationell fiskerihushållning.

Vesa Karttunen inleder sitt jobb som verksamhetsledare den 1.6 då förbundets långvariga verksamhetsledare Markku Myllylä går i pension.

Tilläggsuppgifter om Centralförbundet för Fiskerihushållning och den nya verksamhetsledarens uppgifter:
Biträdande verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning www.ahven.net, tel. 050 3850 875

Sivun alkuun


16.01. Madeaika on taas ovella
16.01. Laksäsongen står för dörren
04.01. Kalastusmaksukertymä romahti
04.01. Inflödet av fiskeavgifter rasade


Madeaika on taas ovella

Sydäntalven herkun, mateen, pyyntiaika lähestyy. Made alkaa liikkua kohti kutupaikkoja ja kalastajat ovat valmiina. Kalastajien on syytä muistaa, että kalastuslaki kieltää perinteisen madeharan käytön.

Made kutee keskellä talvea helmikuussa. Mateen pyyntiaika alkaa tammi-helmikuun vaihteessa ja kausi on parhaimmillaan helmikuun puolivälissä, kertoo Kalatalouden Keskusliitto.

Jäätilanne on tällä hetkellä erittäin huono eteläisessä Suomessa. Merialueella kunnon jäätä ei ole kuin pohjoisessa. Kalaan mentäessä on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta.

Madetta voi pilkkiä ilmaiseksi. Muut mateen kalastusmuodot vaativat vesialueen omistajan luvan ja 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksun. Maksun voi suorittaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kautta tai R-Kioskeissa. Kalastonhoitomaksu maksaa vuodeksi 39 euroa, seitsemäksi vuorokaudeksi 12 euroa ja vuorokaudeksi 5 euroa. R-Kioskilla maksuun lisätään palvelumaksu.

Muista, että viime vuonna voimaan tullut uusi kalastuslaki kieltää kalojen tartuttamisen koukkuun ulkoapäin, joten perinteisen madeharan sijaan madetta kannattaa pilkkiä kalasyötillä varustetulla pilkillä.

Mikäli talvinen kalaretki ei houkuttele, mateen voi pyydystää turvallisesti kaupan tiskiltä. Madetta on jo tarjolla kaupoissa. Mateenmäti ja blinit kuuluvat herkkusuiden iltamenuun. Myös madekeiton valmistaminen on helppoa. Lisää vinkkejä madeherkkuihin osoitteesta: http://www.ahven.net/opetusmateriaali/talouskalalajit/kalat/made_2.html

Lisää mateesta ja sen pyynnistä:
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto www.ahven.net, puh. (09) 6844 5914

Sivun alkuun


Laksäsongen står för dörren

Högsäsongen för lake, midvinterns delikatess, är snart här. Laken har börjat röra sig mot sina lekplatser. Fiskaren ska komma ihåg att lagen om fiske förbjuder användning av så kallad lakkrona.

Laken leker mitt i vintern, i februari. Säsongen för lakfiske inleds i månadsskiftet januari-februari och den bästa säsongen infaller i mitten av februari, berättar man från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Isförhållandena är dåliga i södra Finland. Till havs finns det ordentliga isar bara i norr. Då man beger sig ut och fiska ska man komma ihåg att vara försiktig.

Man får pilka lake gratis. Andra lakfiskemetoder kräver vattenägarens tillstånd samt den statliga fiskevårdsavgiften om man är 18-64 år. Fiskevårdsavgiften kan betalas i nätbutiken eräluvat.fi, via det avgiftsfria tjänstenumret 020 69 2424 eller i R-kiosken. Fiskevårdsavgiften för ett år kostar 39 euro, för sju dygn 12 euro och för ett dygn 5 euro. R-kioskerna uppbär en serviceavgift.

Kom ihåg att den nya lagen om fiske som trädde i kraft ifjol förbjuder krokfiske där avsikten är att få kroken att fasta i fiskens yttre sida. Det gäller med andra ord att byta ut lakkronan till en betesförsedd pilk.

Om man inte känner sig lockad att själv ge sig ut på isarna kan man införskaffa sin lake från butiken eller saluhallen. Lakrom och blinier hör till läckergommarnas kvällsmeny. Det är inte heller svårt att röra ihop en laksoppa. Fler tips på lakdelikatesser hittar du på adressen: http://www.ahven.net/undervisningsmaterial/fisk/fiskarter/lake.html

Mer information om lake och lakfiske:
Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning www.ahven.net, tel. (09) 6844 5914

Sivun alkuun


Kalastusmaksukertymä romahti

Vuosi sitten voimaan tullut uusi kalastuslaki romahdutti kalastusmaksukertymän. Uudesta kalastonhoitomaksusta kertyi vuonna 2016 lähes kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin etukäteen arvioitiin. Vajeen arvioidaan johtuvan 65 vuotta täyttäneiden maksuvapautuksesta.

Kalatalousala rahoittaa kalastusmaksuilla itse itsensä. Alentunut kertymä uhkaa uuden kalastuslain edellyttämien uudistusten toteuttamista. Kalatalouden Keskusliitto esittää maksuvelvollisuuden laajentamista kaikkiin yli 18-vuotiaisiin kalastajiin lukuun ottamatta ongintaa, pilkkimistä ja silakan litkausta.

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleessa kalastuslaissa yhdistettiin vanha kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa yhdeksi valtakunnalliseksi kalastonhoitomaksuksi. Uuden luvan vuosihinnaksi tuli 39 euroa, joka on selvästi vähemmän kuin vanhat maksut yhteensä. Lakia valmistelleen työryhmän esitys oli, että maksun maksaisivat kaikki täysi-ikäiset, jotka kalastavat muuten kuin onkimalla ja pilkkimällä. Valmistelun viime vaiheessa 65 vuotta täyttäneiden maksuvapautus lisättiin kuitenkin lakiin.

Uuden kalastonhoitomaksun kertymäksi arvioitiin etukäteen 10,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 lopussa todettiin kertymän jääneen 8,7 miljoonaan, eli lähes 2 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta totesi joulukuussa vuoden 2017 budjettia koskevassa mietinnössään, että kalatalouden edistämisen kannalta on kestämätöntä, ettei kasvava senioriväestö osallistu lainkaan sen rahoitukseen.

Kalastonhoitomaksuvaroja käytetään kalastuslain 82 § mukaisesti muun muassa kalastuksenvalvonnasta, kalatalousalueiden toiminnasta ja kalatalouden neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Viime vuoden kokemusten perusteella kalastuksenvalvonta kaipaa kipeästi lisäpanostusta. Nykyisten kalastusalueiden alasajo ja uusien kalatalousalueiden muodostaminen niiden tilalle ei synny talkootyönä vaan vaatii rahoituksen. Uuden kalastuslain sisäänajo vaatii myös neuvonnallisia lisäpanostuksia.

Lisätietoja: Apulaistoiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 050 3850 875

<>< <>< <><

Kalatalouden Keskusliitto (www.ahven.net) on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

Sivun alkuun


Inflödet av fiskeavgifter rasade

Lagen om fiske som trädde i kraft för ett år sedan har lett till att mängden influtna fiskevårdsavgifter har kraschat. Den nya fiskevårdsavgiften inbringade nästan två miljoner euro mindre än beräknat. Man antar att underskottet beror på att 65 år fyllda fiskare inte behöver avlägga fiskevårdsavgift.

Fiskesektorn finansierar sig själv genom fiskeavgifter. Minskade inkomster hotar genomförandet av reformerna i den nya lagen om fiske. Centralförbundet för Fiskerihushållning föreslår att avgiftsskyldigheten utvidgas att gälla alla fiskare som fyllt 18 år, undantaget mete, pimpelfiske och fiske med strömmingshäckla.

I den nya lagen om fiske som trädde i kraft i början av år 2016 slog man ihop den gamla fiskevårdsavgiften och de länsbaserade spöfiskeavgifterna till en enda ny fiskevårdsavgift. Den nya fiskevårdsavgiften kostar 39 euro per år, vilket är betydligt mindre än de gamla avgifterna sammanlagt. Då den nya lagen förbereddes var arbetsgruppens förslag att alla över 18 år skulle betala avgiften. I det sista skedet av lagförberedelserna befriades ändå över 65-åringar från fiskevårdsavgiften.

I förhand beräknades den nya fiskevårdsavgiften inbringa 10,6 miljoner euro årligen. I slutet av år 2016 kunde man konstatera att summan stannat vid 8,7 miljoner euro, närmare två miljoner lägre än beräknat. Riksdagens finansutskott konstaterade i december i sitt betänkande om budgeten för år 2017, att det för fiskerihushållningens befrämjande är ohållbart att den växande gruppen seniorer inte överhuvudtaget deltar i finansieringen.

De medel som inflyter i form av fiskevårdsavgifter används enligt 82 § i lagen om fiske bland annat för att finansiera fiskeövervakning, fiskeriområdena och fiskerirådgivningen. Med tanke på erfarenheter från förra året behöver fiskeövervakningen desperat extra satsningar. Nedmonteringen av nuvarande fiskeområden och formandet av nya fiskeriområden sker inte på talko utan kräver finansiering. Införandet av den nya lagen om fiske kräver dessutom tilläggssatsningar inom fiskerirådgivningen.

Tilläggsuppgifter: Biträdande verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 3850 875

<>< <>< <><

Centralförbundet för Fiskerihushållning (www.ahven.net) är en riksomfattande tvåspråkig utvecklings- och befrämjandeorganisation, som i samarbete med myndigheter och andra organisationer befrämjar alla fiskargruppers och konsumenters möjlighet till högklassig och ren inhemsk fisk och naturupplevelser i samband med fisket.

Sivun alkuun